Gravefrie fortau

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Tiltakshaver:
Trondheim Kommune
Kontakt Bjørn Grimsmo bjorn.grimsmo@trondheim.kommune.no
Byggestart:
Vår 2024
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
Vår 2024

 

Gravefrie fortau er et prøveprosjekt for å sikre bedre gangtilbud i store boliggater.

Smale fortau er en utfordring for trafikksikkerheten om vinteren. Smale fortau er vanskelig å brøyte og fylles ofte opp med snø om vinteren, noe som ofte tvinger fotgjengere og andre brukere av gangveien ut i veibanen.

Å bygge nye brede fortau tar lang tid, er kostbart og kan være svært inngripende mot hager og trær. Ett nytt prøveprosjekt skal nå teste om man kan ta i bruk vegen slik den er, ved å skille ut en egen gangveg på asfalten og beskytte den mot biltrafikk med flyttbare sperringer. Det blir mindre plass til kjørende og mer plass til gående. Den nye gangvegen vil bli brøytet og strødd om vinteren.

Fem gater i Trondheim foreslås for dette prøveprosjektet: Nyheimsvegen på Charlottenlund, Odins veg på Nardo, Planetvegen på Risvollan, John Skaarvolds veg på Havstein, og Vegmesterstien på Ugla. Disse vegene foreslås fordi de er traseer for skoleveg eller idrettsanlegg, og fordi de har en bredde som gjør dem egnet til å prøve ut konseptet. Formannskapet i Trondheim kommune vil gjøre en endelig beslutning på hvilke gater som eventuelt velges ut for dette prosjektet

Tiltaket er utformet i samarbeid med brannvesen, renovasjon, gatedrift og flere andre parter. Utprøvingen vil være under konstant evaluering, med mulighet for å gjøre endringer på kort varsel.

Kontaktperson for prosjektet i Trondheim kommune er Bjørn Grimsmo, tlf 909 80 928
Skriftlige innspill og spørsmål kan sendes til bjorn.grimsmo@trondheim.kommune.no

Prosjektark, skisser og evalueringinstruks:

 

Relaterte artikler

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen

Fortau ved Ranheim stadion