Bilde av brukonstruksjoner

Nye Smedbrua er på plass

23.05.11

Entreprenøren rakk akkurat å få den nye Smedbrua på Heimdal på plass før togtrafikken startet igjen mandag morgen. Klokka to […]

Miljøpakken bilde

Varsel om igangsatt planarbeid

29.04.11

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-1 kunngjøres herved oppstart av reguleringsplanarbeid for nytt kollektivfelt, gangveg og sykkelveg på deler […]