Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 28 juli 2014

Lesetid: 2 min

Ny sykkelveg ved City Syd

Miljøpakken bygger ny sykkelveg med fortau langs E6 på Rosten.

Stengingen vil vare fra tirsdag 29. juli til november 2014. Totalt blir det ca 850 meter sykkelveg med fortau mellom Sentervegen og Tonstadkrysset.

– Det skal bygges bruer over tre veger, Sentervegen, John Aas veg og nordgående rampe fra John Aas veg mot E6. . Anlegget er planlagt ferdig juni 2015, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. Ny E6 mellom Sentervegen og Tonstad ble åpnet 21. oktober 2013. Det er PEAB som er entreprenør og kontraktssummen er på 35 millioner kroner.

Sammenhengende sykkeltilbud

Målet er et sammenhengende gang- og sykkelnett fra sentrum til Tiller uten kryssing av sterkt trafikkerte veger. I sør blir den nye sykkelvegen med fortau knyttet sammen med sykkelbrua over E6 fra Vintervegen til XXL som sto ferdig i februar 2013. Brua binder sammen Vestre Rosten med Østre Rosten. I nord blir den koblet til eksisterende gang- og sykkelveger rundt Tonstadkrysset.

Følger for trafikken

Byggingen har så vidt kommet i gang. Nordgående rampe fra John Aaes veg mot E6 er stengt i perioden 29. juli til november 2014, med omkjøring via Sentervegen eller Tonstadkrysset. I forbindelse med støping av bruene vil vegen under bli stengt.

Dette skal bygges:

  • 850 meter sykkelveg med fortau
  • 200 m lang bru over Sentervegen
  • 60 meter bru over John Aas veg
  • 40 meter bru over nordgående rampe fra John Aas veg mot E6
  • Omlegging av vann og avløp
  • Tilhørende kabel og ledningsarbeid
  • Belysning og grøntanlegg