Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 04 juli 2014

Lesetid: 2 min

Plass til 1 680 flere sykler

Miljøpakken deler ut sykkelstativ på løpende bånd.

Miljøpakken har gitt bort stativ til 1 680 sykler i løpet av to år. De heldige er skoler, barnehager og andre offentlige virksomheter i Trondheim.

Målet er å oppmuntre skoleelever til å sykle i stedet å bli kjørt til og fra skolen, og å få ansatte til å tråkke på pedalene i stedet for på gassen.

Miljøpakken delte ut 186 stativ i fjor, og 150 lignende stativ i år. Hvert stativ har plass til fem sykler. Bildet er fra Lade skole, som fikk mer sykkelparkering i fjor.

I fjor var det nesten bare skoler som søkte. I år er det flest barnehager. Men det er selvsagt skolene som har behov for mest sykkelparkering. Dalgård (25 stativ/125 sykler), Hallset (15/75) og Breidablikk (10/50) fikk flest plasser i år. Ved barnehagene er det først og fremst ansatte som trenger plass til sykkelen.

Totalt 55 forskjellige enheter i Trondheim kommune har fått hjelp av Miljøpakken til bedre sykkelparkering i 2014.

Miljøpakkens reiserådgiver står bak prosjektet. Reiserådgiveren supplerer de fysiske tiltakene for å få flere til å reise miljøvennlig. Trygge kryss, fortau og gode sykkelveger er bra. I tillegg trengs gode råd og mer praktiske grep for å oppmuntre folk til å endre vaner.

De 1 680 sykkelstativene er ett av mange tiltak som skal bidra til at Trondheim blir Norges beste sykkelby. Bystyret har vedtatt å øke antall daglige sykkelturer i snitt fra 40 000 i 2009/2010 til 100 000 i 2025.

Tellinger tyder på at sykkeltrafikken i Midtbyen har økt med ca 20 prosent i perioden 2010 til 2013. Miljøpakken skal bruke 1,5 milliarder kroner på sykkeltiltak fram til 20205. Utbygginga av sykkelveger, sykkelbruer og sykkelfelt er bare i startfasen.

Også mer og sikrere sykkelparkering på offentlige steder i byen står på programmet.