Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 12 juni 2014

Lesetid: 2 min

Klart for ny bru over Nidelva

Nå starter arbeidet med ny bru ved Sluppen.

Eksisterende Sluppen bru ble bygget på 1950-tallet, og har ikke god nok standard etter dagens trafikkmengde og krav. Brua er også i dårlig stand, og må erstattes så fort som mulig for å unngå behov for omfattende reparasjon eller ombygging. Prosjektet omfatter tilknytningene til vegnettet på begge sider av elva.

Dette skal vi gjøre:

  • Bygge ny bru over Nidelva i 4 felt med rundkjøringer på begge sider. Osloveien blir lagt under rundkjøringen i vest (Byåssiden).
  • Løsningen tilpasses Byåstunnelen, fremtidig kryss og byutvikling på Sluppen. Tunnelportaler til Byåstunnelen bygges nå.
  • Bygge om dagens Sluppen bru til gang- og sykkelbru. Vi lager et godt gang- og sykkeltilbud i hele planområdet, uten kryssende biler.
  • Plan- og designkonkurranse til høsten, som danner premisser for ny bru, konstruksjoner og terrenginngrep

Planprogrammet legges ut på høring nå. Her beskriver vi prosessen frem til nå, den løsningen vi foreslår og program for nødvendige konsekvensanalyser som skal utføres fremover.

Oversikt over planområdet (klikk for større bilde):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguleringsplanen gjelder rv. 706 på strekningen Sluppen til Sivert Dahlens veg. Det skal utarbeides en egen reguleringsplan for Osloveien fra Sivert Dahlens veg til Stavne.

Fremdrift:

  • Godkjent reguleringsplan januar 2016
  • Byggeperiode sommer 2016 – sommer 2018

Informasjonsmøtet holdes på Statens hus i Prinsens gate 1 onsdag 18.juni kl 18.