Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 06 juni 2014

Lesetid: 2 min

Nattestenging av Heimdalsvegen

Heimdalsvegen blir stengt natt til 11. juni.

Stengingen skjer i forbindelse med arbeidet med ny gang- og sykkelveg.

Tidspunktet for stenging blir 10. juni kl. 2200, og veien vil være stengt fram til neste morgen, 11. juni kl. 0600. Vegen blir stengt ved Kattem Pumpestasjon.

Årsak til stengning er at vi må dra rør under og på tvers av kjørebanen.

Miljøpakken bygger ca 4 km gang- og sykkelveg langs Heimdalsvegen. Prosjektet er en del av sykkelsatsingen i Miljøpakken.