Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 29 juli 2014

Lesetid: 2 min

Vegstenging ved Leangen

Trafikk fra Lade til Omkjøringsvegen må nå kjøre Leangbrua.

 

I forbindelse med arbeidet med ny sykkelekspressveg, ble Leangen allé og østgående kjøreretning på Haakon VIIs gate stengt onsdag kveld. Trafikk fra Lade mot E6 Omkjøringsvegen må kjøre den nye Leangbrua.

– Vi tror trafikkavviklingen vil fungere fint uten køer. Med den nye, flotte Leangbrua mellom Lade og Strindheim er det god kapasitet for å komme seg fra Lade og ut på E6 uten å bruke Haakon VIIs gate, sier byggeleder Håvard Bidtnes i Statens vegvesen.

Følger for trafikken fra onsdag 30. juli kl 22:

  • Trafikk fra E6 Omkjøringsvegen mot Lade går som normalt på Haakon VIIs gate
  • Trafikk fra Lade i retning E6 Omkjøringsvegen: Kjør via den nye Leangbrua, Strindheimkrysset, rv. 706 og inn på E6 i Rotvollkrysset
  • Haakon VIIs gate blir stengt for østgående trafikk mellom Nilsson Trelast og påkjøringsrampe ved Nardo Bil
  • Leangen allé blir stengt for biltrafikk mellom Hell Bil og Haakon VIIs gate. Omkjøring via den nye Leangbrua
  • Åpent for gående og syklende i Leangen alle og Haakon VIIs gate

Hva skal bygges?

Sykkelekspressvegen er et prosjekt i Miljøpakken. Første byggetrinn er langs jernbanen mellom den nye Leangbrua og Arkitekt Ebbels gate med bruer over Leangen allé og Haakon VIIs gate. Leangen allé og østgående kjøreretning i Haakon VIIs gate blir stengt for biltrafikk i anleggsperioden fram til våren 2015.

Det skal også bygges rundkjøring i krysset Haakon VIIs gate og Arkitekts Ebbels gate (avkjøring til Statoil, Rotvoll).