Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 27 juni 2014

Lesetid: 2 min

Mer rød asfalt kommer

Sykkelbyen Trondheim får mer av varemerket røde sykkelfelt.

Høsten 2012 åpnet daværende statsminister Jens Stoltenberg de første røde sykkelfeltene i Trondheim sentrum. Siden har rød asfalt blitt en del av sykkebyens varemerke. Vi passerer snart 5 kilometer røde felt – og nesten det dobbelte om du regner begge sider av vegen.

Denne uka fikk syklistene enda mer rød løper.

  • I Klæbuveien (bildet) er mangler utbedret og merking på plass. Til sammen 850 meter rød asfalt møter nå syklistene i nordre del av Klæbuveien fra Lerkendal nesten til Bakklandet. Unntaket er en strekning på 350 meter med svært liten biltrafikk.

Og mye mer kommer – etter planen i løpet av høsten:

  • Klæbuveien sør, forbi Lerkendal: 420 meter rød asfalt.
  • Vollabakken ned mot Bakklandet: 330 meter rød asfalt (tidsplan usikker).
  • Vanglunds gate, bak nye Bunnpris i Elgesetergata/nær St.Olavs hospital:  230 meter rød asfalt.
  • Olav Kyrres gate ved St.Olavs hospital: 300 meter rød asfalt.
  • Gamle Osloveg på Byåsen: 620 meter rød asfalt.

Fra før er det laget ca 2,5 km sykkelfelt med farge i sentrum; Elvegate, Bispegata, Kjøpmannsgata og Erlings Skakkes gate.

Med de nye prosjektene er til sammen mer enn 5 km av sykkelbyen rød.

NB – for bilkjøring: Klæbuveien mellom Hestehagen/Hist/Rema og Magnus den godes gt er nå envegskjørt for bil nordover. Bilister må kjøre inn til området via Prof. Brochs gt. og ut av området via Magnus den godes gt.