Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 19 mai 2014

Lesetid: 2 min

Invitasjon: Miljøpakken søker gode hjelpere – som får honorar

Miljøpakken trenger hjelp til arrangement og aksjoner.

Vi søker hjelp til to typer arrangement:

1. Sykkelservice

Én lørdag på våren arrangerer vi gratis sykkelservice flere steder i Trondheim. Til dette arrangementet trenger vi arrangører som kan sette opp en enkel stand og utføre enkelt sykkelvedlikehold, som smøre kjede, justere bremser, riktig lufttrykk i dekk. Arrangøren må sjøl stille med nødvendig utstyr til servicen. Miljøpakken dekker utgifter til forbruksmateriell og vil sørge for koordinering og markedsføring. Estimert innsats er 3-5 personer i 4-5 timer.

Liknende arrangement kan også være aktuelt på andre tidspunkter på året.

2. Andre typer arrangement

En gang i blant har vi også behov for hjelp til andre arrangement. Eksempler på slike arrangement er gratis sykkelparkering i forbindelse med Pstereo-festivalen og utdeling av effekter for å gjøre stas på byens syklister. Til slike arrangement må arrangøren kunne håndtere enkel snekring, vakthold, billettering, arrangementsorganisering m.m. Antall arrangement og behovet for hjelp vil variere.

Krav til arrangører

  • Kompetanse på enkelt sykkelvedlikehold/sykkelmekking og tilgang til eget utstyr.
  • Kunne stille med minimum fem personer på ulike tider av døgnet, også kveld og helg.
  • Ønskelig at arrangøren sjøl har tilgang på partytelt, ev. annet utstyr til stand.
  • Laget/foreninga/klubben må kunne fakturere som organisasjon. Miljøpakken kan ikke betale godtgjørelse til privatpersoner.

Meld interesse

Om dette høres interessant ut for ditt lag eller forening, send en e-post til lars.sira@vegvesen.no innen 6. juni 2014 der dere kort gjør rede for hvem dere er og hva dere kan bidra med. Etter at fristen for å melde interesse er gått ut, kontakter vi de interesserte for å be om konkrete tilbud.

Vennlig hilsen Miljøpakken