Støyskjerming i Utleirvegen

Miljøpakken skal bygge støyskjermer og sykkelveg med fortau i Utleirvegen.

Prosjekttype:
Miljø
Byggestart:
2022-2024
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
2023-2025, foreløpig anslag

Støyskjerming er planlagt på begge sider av Utleirvegen på strekningen Steindalsvegen – Blaklivegen. Hele strekket er ca 1,5 km, men omfanget vil bli vurdert i den videre prosjekteringen.

På vestsida kan det bli bygging i 2022. På østsida – mot Risvollan – må det først lages ny reguleringsplan. Her vil det også bli satt av plass til sykkelveg med fortau. Tidligste byggestart på østsida er 2024.

Relaterte artikler

Støyskjerm ved Majorstuen barnehage

Støyskjerm ved Lohove barnehage

Støyskjerm Okstad barnehage