Klettkrysset – ombygging

Det nye Klettkrysset skal bygges om for å redusere køproblemene i retning vest mot E39.

Prosjekttype:
Veg
Byggestart:
2022
Status:
Under planlegging
Finansiering:
40 mill.
Ferdigstilling:
2022

Kø på Klett. Foto: Glen Musk.

 

Kontaktutvalget i Miljøpakken bevilget i 2021 40 mill. kr. til utbedring av rundkjøringa og rampene på begge sider av rundkjøringa. Etter åpning av ny E6 oppsto lange køer i rushtid i 100-sonen på E6 i Storlersbakken (Klettbakken).

Som ett av flere sparetiltak ble planfritt kryss mot E39 droppet på grunn av pengemangel på E6-prosjektet, og erstattet med rundkjøring. Kapasiteten i rundkjøringa var overvurdert.

Ombygginga har som mål å bedre sikkerheten og øke framkommeligheten på en strekning med mye trafikk og høy hastighet.

Relaterte artikler

Ny Brå bru på Byneset

Fv. 704 Tanem-Tulluan

Johan Tillers veg del 2