Klettkrysset – ombygging

Det nye Klettkrysset er bygd om for å redusere køproblemene i retning vest mot E39, som du ser på dette bildet.

Prosjekttype:
Veg
Byggestart:
Mai 2022
Status:
Ferdig
Finansiering:
40 mill.
Ferdigstilling:
Oktober 2022

Kontaktutvalget i Miljøpakken bevilget i 2021 40 mill. kr. til utbedring av rundkjøringa og rampene på begge sider av rundkjøringa. Etter åpning av ny E6 oppsto lange køer i rushtid i 100-sonen på E6 i Storlersbakken (Klettbakken). Etter ombygginga til to felt så det ut som på bildet under i rushtid på en fredag.

Ombygginga hadde som mål å bedre sikkerheten og øke framkommeligheten på en strekning med mye trafikk og høy hastighet, og det lyktes. Blant tiltakene:
– Avkjøringsrampen fra E6 inn mot rundkjøringa utvides til to felt over en strekning på 410 meter.
– Øy i rundkjøringa bygges om til oval form slik at det blir plass til to felt til/fra E6/E39.
– Det bygges en flettestrekning på ca 180 meter vest for rundkjøringa i retning Orkanger.

Anlegget åpnet 20. oktober 2022,  litt før tida.

Som ett av flere sparetiltak ble planfritt kryss mot E39 droppet på grunn av pengemangel på E6-prosjektet, og erstattet med rundkjøring. Kapasiteten i rundkjøringa var overvurdert.

Relaterte artikler

Ny Brå bru på Byneset

Fv. 704 Tanem–Tulluan

Johan Tillers veg del 2