Singsakerringen (Christian Frederiks gate)

Bedre forhold for alle som går, sykler og tar buss i Christian Frederiks gate

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2018
Status:
Ferdig
Finansiering:
35 millioner
Ferdigstilling:
2019

Christian Frederiks gate
Miljøpakken har bygd bedre løsning for syklister og fotgjengere i Christian Frederiks gate mellom Høgskoleringen og Vollabakken. Kombinert gang- og sykkelveg er gjort om til sykkelveg med parallelt fortau. Det henger sammen med metrobuss- og sykkelprosjektet i Høgskoleringen. I tillegg er bussholdeplassene på strekningen oppgradert til metrobusstandard med 25 meter lange plattformer. Stasjonene for begge retningene ligger utenfor Idrettsbygget ved NTNU. Øvre del av Klostergata, Christian Frederiks gate og Høgskoleringen ble høsten 2019 trasé for Metrobuss. Byggingen startet høsten 2018 og skal stå ferdig sommeren 2019.

Eidsvolls gate
Dagens gang- og sykkelveg i Eidsvolls gate (på strekningen Høgskoleringen-Tyholtvegen) er planlagt ombygd til sykkelveg med fortau. Bussholdeplassene på strekningen skal i det samme prosjektet oppgraderes for å få universell utforming. Løsningene i Eidsvolls gate trenger reguleringsplan før det blir tatt endelig beslutning om bygging.

 

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)