Andre

2 min

Snarveg ved Gruva i Melhus

Miljøpakken skal gjøre om en bratt sti til en god snarveg mellom Gimse skoleområde og Gruva idrettsanlegg i Melhus.

Les mer
2 min

Snarveg ved Flå skole, Melhus

Miljøpakken og Melhus kommune bygger snarveg ved Flå skole på Ler.

Les mer
2 min

Svingen-Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus

Miljøpakken og Melhus kommune bygger en 60 meter lang snarvei som knytter sammen boligfelt og barnehage på Lundamo.

Les mer
2 min

Darres veg-Stabells veg, Melhus

Med midler fra Miljøpakken har Melhus kommune bygd smart snarvei mellom to boligfelt på Varmbu.

Les mer
2 min

Bedre kryss i Jakobslivegen

Problemkrysset Jakoblisvegen/Hørløcks veg skal utbedres.

Les mer
2 min

Fortau ved Ranheim stadion

Miljøpakken skal bygge fortau ved idrettsanlegget på Ranheim.

Les mer
2 min

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Miljøpakken har opp gjennom årene gitt et stort antall bussholdeplasser universell utforming. For rutestrukturendringen i 2019 med introduksjon av metrobussen […]

Les mer
2 min

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)

Miljøpakken har opp gjennom årene gitt et stort antall bussholdeplasser universell utforming. For rutestrukturendringen i 2019 med introduksjon av metrobussen […]

Les mer
2 min

Snarveg ved Berg skole

Miljøpakken planlegger å bygge ny snarveg mellom Berg skole og Jonsvannsveien med kobling til Essendrops gate.

Les mer