Andre

2 min

Fortau langs Saksvikkorsen

Miljøpakken planlegger ca. 180 m fortau mellom bussholdeplassen i Saksvikkorsen til krysset Markabygdvegen.

Les mer
2 min

Fortau Bratsbergvegen

Miljøpakken bygger ca. 70 meter fortau på vestsiden av veien slik at flere barn får en tryggere skolevei.

Les mer
2 min

Tonstadbrinken–Moltmyra

«Missing link» knytter sammen to større boligområder.

Les mer
2 min

Gang- og sykkelveg Sutterø, Stjørdal

Miljøpakken skal bygge 600 meter gang- og sykkelveg langs Fv 6802 i Stjørdal.

Les mer
2 min

Ringvålvegen ved Lund snuplass – gangveg og støyskjerm

Miljøpakken skal bygge gang- og sykkelveg og støyskjerm ved Lund snuplass.

Les mer
2 min

Gang- og sykkelveg Høgreina

Miljøpakken har planlagt å bygge gang- og sykkelveg over enn strekning på 200 meter på Høgreina, spesielt med tanke på […]

Les mer
2 min

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 2)

Miljøpakken har opp gjennom årene gitt et stort antall bussholdeplasser universell utforming. Før oppstart for Metrobuss i 2019 ble det […]

Les mer
Sykkelfelt Ole Vigs gate
2 min

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Miljøpakken har bygget 150 meter sykkelfelt i Ole Vigs gt. fra Lindbergveita til Sigurd Jarls veg, i forlengelse av sykkelfeltet i gata for øvrig.

Les mer