Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)

Miljøpakken planlegger bedre sykkeltilbud og nytt fortau i Vollabakken på Bakklandet.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
Usikkert
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
Usikkert


Strekningen måler 510 meter og går mellom Lillegårdsbakken og krysset Christian Frederiks gate/Klostergata. Den danner en forlengelse sørover fra prosjektet på Bakklandet. Traseen inngår i Klæburuta for sykkel.

Oppstart og framdrift avhenger bla av prosjektet på Bakklandet. I tillegg er det aktuelt å fornye vann- og avløpsnettet når det likevel skal graves i gata. Arbeid under bakken forlenger anleggstida, men samfunnet sparer penger på at arbeid på og under bakken blir gjennomført samtidig. Bildet under viser Vollabakken i retning Bakklandet. Mer informasjon kommer.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau