Omlegging fylkesveg 707

Legger om fv. 707 på Klett

18.09.17

Fra 20. september vil fv. 707 mellom rundkjøringa Heimdalsvegen/Leinstrandvegen og E39 gå i ny trase (se kart).

Ny midlertidig påkjøringsrampe på Sandmoen

13.09.17

Påkjøringsrampen for sørgående trafikk på E6 blir flyttet fra sørsida til nordsida av Sandmobrua. Omlegginga til ny rampe starter 19. september kl. 22. Rampen blir koblet til den nye rundkjøringa…