Tar i bruk liten bit av ny E6

22.05.18

Fra morgenen torsdag 24. mai blir ca. 500 meter ny E6 tatt i bruk. Den nye strekningen er fra Ekra til Bjørgum, rett sør for Klett.

Illustrasjon av omlegging E39 E6

Ny trafikkomlegging på Klett

16.03.18

Fra morgenen torsdag 22. mars blir det nye kjøremønstre for trafikanter på Klett. Gang- og sykkelvegen blir også lagt om.