Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 16 oktober 2023

Lesetid: 3 min

Nydalsbrua har åpnet for trafikk

Nøyaktig tre år etter byggestart åpnet Nydalsbrua for trafikk. En brannbil og en buss var første kjøretøy over etter at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård kuttet Miljøpakkens grønne bånd.

Med brua har Trondheim mistet en flaskehals og fått et landemerke. I synlighet befinner konstruksjonen seg et sted mellom Tyholttårnet og Nidarosdomen. Nydalsbrua har et spenn på 183 meter og et skråstilt stag som strekker seg 55 meter til værs.

Selve brua er ferdig åtte måneder før fristen, og hele prosjektet holder seg innenfor den økonomiske rammen på ca 1,6 mrd. kr. Det poengterte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård før han gratulerte Trondheim og erklærte brua for offisielt åpnet.

Dette er det største Miljøpakken-prosjektet etter E6 Sør, og uten tvil det som vises best i landskapet.

Det første tiltaket i Miljøpakken var kollektivfelt gjennom Midtbyen i 2008. Da var Trondheim-ordfører Rita Ottervik og fylkesordfører Tore O. Sandvik fødselshjelpere for det som skulle bli landets første bypakke. De to runder av ordførergjerningen 15 år etter at Miljøpakken så dagens lys. Begge rakk så vidt å flankere samferdselsministeren på åpninga før de takker av – og begge så både bakover og framover:

Historien
Trondheim hadde tatt ned en bomring, men sto uten penger til mer veg. Staten krevde lokale bompenger for å hjelpe byen med å bygge ut infrastruktur for bil, kollektiv, sykling og gåing. Behovet for en bedre forbindelse øst-vest med ny bru over Nidelva var ett av prosjektene som fikk lokale politikere til å godta bompenger. Nå står brua ferdig som en elegant erstatning for den trange, nedslitte Sluppen bru litt oppstrøms elva.

Framtida
Vest for brua er portalen inn til den planlagte Byåstunnelen allerede klar. I september signerte partene i Miljøpakken (seks kommuner, fylket og staten) en revidert byvekstavtale. Der heter det at Byåstunnelen skal igangsettes i løpet av perioden 2023-2029. En ny avtale tillater innkreving av bompenger ut 2033. Dermed er Byåstunnelen finansiert, og det åpner seg en effektiv forbindelse øst-vest mellom Byåsen, Sluppen og Omkjøringsveien.

Bedre å sykle
På åpningsdagen framhevet både samferdfselsminister Jon-Ivar Nygård, Tore O. Sandvik og Rita Ottervik at prosjektet er mye mer enn ei bilbru. Kollektivtrafikken får det bedre, gjennomgangstrafikken i Midtbyen blir redusert – og særlig syklistene vil oppleve en ny hverdag. Anlegget omfatter 1,7 km ny sykkelveg av høy standard adskilt fra biltrafikken. Mesteparten blir ferdig i år. Sommeren 2024 får syklister og fotgjengere ei ny bru der dagens Sluppen bru står. Den får de helt for seg selv.

Les mer om prosjektet

Snorkutting i hustrig vær 16. oktober. Rita Ottervik., Jon-Ivar Nygård og Tore O. Sandvik fremst.