Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 15 mars 2024

Lesetid: 2 min

Flere reiser grønt i Miljøpakkens område

Resultatene fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) 2023 viser en positiv utvikling ved at andelen miljøvennlige reiser øker på bekostning av andelen bilreiser fra 2022 til 2023. Til tross for dette, er Miljøpakken fortsatt langt unna å nå nullvekstmålet.

Flere går eller tar kollektiv

I 2023 valgte Miljøpakkens-innbyggere å reise mer grønt. Ifølge tallene fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen gjennomføres nå 48 % av reisene grønt mot 45 % i 2022. Samtidig har andelen bilreiser, som fører eller passasjer, gått ned fra 53% i 2022 til 50% i 2023. Grønne reiser er reiser som gjennomføres ved gange, sykkel eller kollektiv. Mens andelen som velger sykkel forblir stabil på 9%, øker andelen som velger gange og kollektivtransport. 

Kjører mer bil likevel

Selv om andelen som velger grønne reiser øker, fortsetter antallet personreiser med bil å øke. Dette er hovedsakelig på grunn av sterk befolkningsøkning og at vi reiser mer. Nullvekstmålet er Miljøpakkens overordnede målsetting, og innebærer at persontransport med bil ikke skal øke selv om befolkningen øker. 

Se mer informasjon fra Statens vegvesen: reisevaner i de 7 største byregionene.

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU)

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) er en nasjonal undersøkelse som undersøker befolkningens reisevaner. Dette gir et viktig grunnlag for planlegging og måling innenfor samferdsel. For miljøpakken er undersøkelsen en viktig kilde for å følge med på befolkningens reisevaner og måloppnåelse i Miljøpakken.

NB! Miljøpakken utarbeider også en egen årlig RVU-rapport basert på samme undersøkelse, men der tallene i større grad er korrigert for lokale forhold. Dette kan utgjøre enkelte mindre forskjeller i tallene fra Statens vegvesen sine tall. Denne blir lansert senere i vår.