Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 15 november 2023

Lesetid: 2 min

150 km gode sykkelanlegg i vinter

12 km sykkeltraseer blir bedre å sykle denne vinteren. Trondheim er dermed oppe i 150 km med snøfrie eller godt brøytede sykkelanlegg.

Miljøpakken bruker nå 18,5 mill. kr. i året på forsterket vinterdrift av sykkelveger og sykkelfelt. Omfanget utvides etter hvert. Eksisterende anlegg får høyere standard samtidig som vi bygger nye strekninger som skal ha god drift.

Noen strekninger får barvegstandard (GsA), andre får god vintervegstandard (GsB).
Se kart over nettet og mer om GsA og GsB.

Nytt vinteren 2024

GsA – snø- og isfritt*:

 • Ny hovedsykkelveg Trondheim Øst, Lilleby-Leangen
 • Osloveien mellom Sluppen bru og Stavne
 • Nytt anlegg på Sluppen, bla ved Siemens
 • Mellomila-Kofoedgeilan på Ila
 • Gamle Oslovei mellom Breidablikkveien og Kyvannsvegen

GsB – hyppig brøyting og strøing:

 • Ny sykkelveg med fortau i Tyholtveien
 • Strekninger på Sluppen, Voldsminde og Buran
 • Alternative ruter til anleggsområdet i Innherredsveien
  – På nordsida: Thonning Owesens gate, bak Lademoen kirkegård, Ulstadløkkveien og Østersunds gate
  – På sørsida: Hele Rønningsbakken og Gamle Kongevei fram til Buranbanen

*Snø- og isfritt såfremt værforholdene tillater dette. Les mer om kravene til vintervegstandard her.