Prosjekter
Voksen og barn sykler i vinterlandskap

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 01 november 2023

Lesetid: 2 min

Søk støtte til piggdekk – bli vintersyklist!

Hva med å å sykle i vinter? Miljøpakken ønsker å inspirere flere til å sykle også om vinteren. Derfor tilbyr vi støtte for for kjøp og montering av piggdekk på din sykkel.

NB! Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd for 2023.

Hva kan du søke støtte til

Du kan få støtte på inntil 1000 kroner for kjøp og montering av nye piggdekk. Innbyggere i Miljøpakke-kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal, Melhus, Skaun og Orkland kan søke om støtten.

Forutsetninger for å få støtte

  • Pris på piggdekk og montering må innhentes på forhånd og oppgis som søknadsbeløp i søknaden.
  • Det er en forutsetning at dekkene monteres hos dekkforhandleren. Dette skal fremgå av kvitteringen.
  • Støtten gjelder kun ved kjøp av nye piggdekk, som samtidig monteres på sykkelen hos forhandler.
  • Kun kvittering fra forhandler regnes som gyldig. Ordrebekreftelse fra nettbutikk vil ikke bli godkjent.
  • Hver søker kan kun søke om tilskudd til ett sett piggdekk.
  • NB: Vedtak om tilskudd må være godkjent før du kjøper piggdekk og montering.

Slik søker du

1. Send søknad

Fra 1. november

Registrer deg i aktørbasen

1. Åpne aktørbasen (Se knapp/lenke lenger ned på siden).
2. Velg «registrer aktør i Aktørbasen».
3. Velg «Registrer aktør uten organisasjonsnummer». Aktørens navn skal være det samme som navnet på den som søker om støtte.

Søk om støtte i tilskuddsbasen

1. Gå inn på tilskuddsbasen (Se knapp/lenke lenger ned på siden).
2. Velg fanen «Ny søknad».
3. Gå til nedtrekksmenyen «Tilskuddsordning».
4. Velg «2023 Tilskudd til kjøp og montering av piggdekk for sykkel».
5. Trykk deretter «Opprett ny søknad» og følg instruksene.

NB! Pris for piggdekkene og montering må innhentes på forhånd og oppgis som søknadsbeløp i søknaden.

2. Motta svar og godkjenn svaret (vedtaket)

inntil 3 uker etter sendt søknad

Motta svar på søknaden

Etter søknad er sendt inn, skal du få svar innen 3 uker. Vedtak om tilskudd fattes fortløpende. Det varsles på e-post når vedtaket er klart. Vedtaket finner du også i Tilskuddsbasen.

Godkjenn vedtak om tilskudd.

Dersom du får vedtak om tilskudd, må du godkjenne dette i Tilskuddsbasen innen 3 uker fra vedtaket er fattet.

NB: Vi anbefaler at du godkjenner det positive vedtaket raskt, det vil sikre deg raskere utbetaling og en raskere saksbehandling for alle.

3. Gjennomfør kjøp av piggdekk og montering

Inntil 3 uker etter godkjent søknad

Kjøp piggdekk og få de montert på av forhandler.

Etter du har godkjent vedtaket i Tilskuddsbasen, har du 3 uker på å kjøpe og få montert piggdekk på sykkelen hos forhandler.

NB! piggdekkene skal ikke kjøpes før du har fått vedtak om tilskudd, og må kjøpes sammen med montering.

4. Send inn kvittering

Senest 3 uker etter gjennomført kjøp.

Last opp og send inn kvittering i tilskuddsbasen.

Dersom kvittering ikke er mottatt innen 3 uker fra søker har godkjent vedtak om tilskudd, annulleres tilskuddet.

Pengene kommer inn på konto

Ca tre uker etter innsendt kvittering

NB! Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd for 2023.

Kontakt

Mobilitets- og samferdselsenheten, Trondheim kommune

E-post: mobilitetsradgiver@trondheim.kommune.no

fallgruver – følgende vil gjøre at du ikke kvalifiserer for støtte:

  • Hvis piggdekk er kjøpt uten at de samtidig monteres på sykkelen hos forhandleren
  • Hvis montering av piggdekk ikke kommer frem av kvittering fra forhandleren
  • Hvis det er montert brukte piggdekk
  • Hvis du har kjøpt piggdekk før du har søkt, mottatt og godkjent vedtak om støtte.

tips til deg som vil sykle om vinteren