Omlegging fylkesveg 707

Legger om fv. 707 på Klett

18.09.17

Fra 20. september vil fv. 707 mellom rundkjøringa Heimdalsvegen/Leinstrandvegen og E39 gå i ny trase (se kart).