Se alle snarvegene til Miljøpakken

Miljøpakken har kartlagt 400 snarveger og utbedrer stadig flere av dem.

Snarvegprosjektet er den første store satsinga til Miljøpakkens gågruppe. Klikk på + oppe i høyre hjørne på kartet for oversikt.

Siden 2014 har Miljøpakken investert flere millioner på bedre dekke og lys ved stier og tråkk som utgjør en viktig del av det sammenhengende gangnettet. 

Status:

  • Over 400 snarveger er registrert rundt omkring i byen.
  • I perioden 2014 til 2016 har Miljøpakken rustet opp 11 snarveger.
  • Seks snarveger er til prosjektering og skal bygges ut i 2017.

I tillegg kommer flere mindre prosjekter som omfatter lys på mørke gangtraseer, som f.eks. turvegtraséen langs Nidelva fra Bakklandet til Elgeseter bru. Den bygges ut i 2017.

De mest brukte først
Korte avstander mellom hjem og arbeidsplass, skole og holdeplasser er avgjørende for at det skal være lett å velge å gå framfor å ta bilen. Du finner ofte snarvegene i mer attraktive omgivelser vekk fra trafikk og støy.

Det har vært et mål å spre tiltakene i ulike bydeler, og samtidig sikre at viktige snarveger med potensielt mange fotgjengere og god forkortet reisetid bygges ut først.

Sammen med bedre fortau, nye gang/sykkelveger og sykkelveger med fortau gjør snarvegene det enklere, tryggere og mer hyggelig å være fotgjenger i Trondheim.

Ferdige snarveger 2014-2016:
Blomsterstien
Fuglesangen
Festningen
Duedalen
Sigurd Bergs allé
Steinberget
Wilhelmsmyrvegen
Tillerringen-Hårstad skole
Leirfossvegen-Sluppen
Elgvegen-Rognevegen
Dalen, Kolstad

Snarveger som kommer i 2017
Stavset
Solvollvegen-Bromstadekra
Saupstadringen-Bjørndalen
Moholtlia
Bispehaugen skole
Balders veg-Othilienborg/Moholtlia (utsatt på ubestemt tid pga manglende avtale med nabo)

Belysning i 2017
Elvepromenaden fra Bakklander til Elgeseter bru har fått lys i 2017 med penger fra Miljøpakken.
Kjærlighetsstien fra Belvedere trikkestasjon på nedre Byåsen til Osloveien/Marienborg har også fått lys.

Bildet under er fra Blomsterstien, som var den første vi åpnet.