Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 01 januar 2017

Lesetid: 3 min

Se snarvegene til Miljøpakken 2014-2017

Miljøpakken har kartlagt 400 snarveger og utbedrer stadig flere av dem.

Snarvegprosjektet er den første store satsinga til Miljøpakkens gågruppe. Klikk på + oppe i høyre hjørne på kartet for oversikt.

Siden 2014 har Miljøpakken investert flere millioner på bedre dekke og lys ved stier og tråkk som utgjør en viktig del av det sammenhengende gangnettet. 

Status:

  • Over 400 snarveger er registrert rundt omkring i byen.
  • I perioden 2014 til 2017 har Miljøpakken rustet opp 19 snarveger.
  • I 2018 og 2019 skal minst 18 snarveger utbedres: Se snarvegene til Miljøpakken 2018-2019.

I tillegg kommer flere mindre prosjekter som omfatter lys på mørke gangtraseer, som f.eks. turvegtraséen langs Nidelva fra Bakklandet til Elgeseter bru.

De mest brukte først
Korte avstander mellom hjem og arbeidsplass, skole og holdeplasser er avgjørende for at det skal være lett å velge å gå framfor å ta bilen. Du finner ofte snarvegene i mer attraktive omgivelser vekk fra trafikk og støy.

Det har vært et mål å spre tiltakene i ulike bydeler, og samtidig sikre at viktige snarveger med potensielt mange fotgjengere og god forkortet reisetid bygges ut først.

Sammen med bedre fortau, nye gang/sykkelveger og sykkelveger med fortau gjør snarvegene det enklere, tryggere og mer hyggelig å være fotgjenger i Trondheim.

Fra Saupstad-Bjørndalen, som åpnet i 2017. Foto: Knut Opeide/SVV.

Ferdige snarveger 2014-2016:
Blomsterstien
Fuglesangen
Festningen
Duedalen
Sigurd Bergs allé
Steinberget
Wilhelmsmyrvegen
Tillerringen-Hårstad skole
Leirfossvegen-Sluppen
Elgvegen-Rognevegen
Dalen, Kolstad

Snarveger som kom i 2017
Stavset
Solvollvegen-Bromstadekra
Saupstadringen-Bjørndalen
Moholtlia
Bispehaugen skole
Til Stabbursmoen skole
John P. Kroglunds veg
Nyborg skole-Havstadsenteret
Balders veg-Othilienborg/Moholtlia (utsatt pga manglende avtale med nabo)

Belysning i 2017
Elvepromenaden fra Bakklandet til Elgeseter bru har fått 44 lyspunkt i 2017 med penger fra Miljøpakken. Dette er en mye brukt trase.
Kjærlighetsstien fra Belvedere trikkestasjon på nedre Byåsen til Osloveien/Marienborg har også fått lys. Snarvegener en viktig forbindelse til bla store arbeidsplasser på Marienborg, St.Olavs hospital og Gløshaugen.
Sverresdalen: En 130 meter lang snarveg mellom Breidablikkveien og Sverresdalsveien fikk lys i 2017.

Populær snarveg som er satt i stand på Stavset. Foto: Knut Opeide/SVV.