Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 20 desember 2016

Lesetid: 2 min

Nye bussruter i 2019

Høsten 2019 blir hele rutetilbudet lagt om i Trondheim.

Etter å ha vært relativt uendret i flere tiår, blir hele rutesystemet for kollektivtransporten i Trondheim lagt om høsten 2019. Bakgrunnen for endringene er analyser av reisestrømmene, altså hvor folk i byen faktisk reiser, og framtidig byutvikling. Her er en oversikt over reisestrømmene i Trondheim:

Slik reiser vi i Trondheim

Superbusslinjene er stammen i tilbudet, mens kryssende linjer og bydelslinjer skal utfylle tilbudet.

Her er kart over rutene fra 2019

For mer informasjon, se AtBs nettsider.