Se Miljøpakkens snarveger 2018-2019

Publisert 12.06.2018

Miljøpakken fortsetter å ruste opp smarte snarveger sånn at flere finner glede ved å gå.


Kartet viser de 18 prosjektene som blir utbedret i 2018 og 2019. Du ser også lengde og tid spart ved å slippe å gå rundt.

Miljøpakken startet snarvegprosjektet med opprusting av Blomsterstien i 2014. I perioden 2014 til 2017 ble 16 tråkk og stier satt i stand: Se snarvegene til Miljøpakken 2014-2017.

Kort om snarvegene planlagt i 2018 og 2019:

Alette Beyers veg
Fra Alette Beyers veg går en smal, gruset snarvegsti vestover mot Byåsen vgs. Stien fungerer i tillegg som alternativ gangforbindelse ned mot Selsbakk og Hallset skoler og Metrobusstasjonene på Hallset. Stien skal utvides til ca 2,5 meter, få brøytevennlig dekke og belysning.

Cathrine Lysholms veg og Øvre Ferstad veg
To stitråkk som liger nær hverandre. Blir bredere og får trapper på det bratteste. Leder til Bysåen skole, Metrobusstasjon og lokalsenter (opsjon/tilleggsbestilling, usikkert når disse bygges).

Dalhaugveien-Gamle Oslovei
Blir bredere, får nytt dekke og rekkverk. Fører til bla. Nyborg skole og barnehage.

Høgreina-Enromveien
Her er det over en halvtime å spare mot å bruke den trafikkerte Kongsvegen! Snarveien blir 2,3 meter bred, får nytt dekke, drenering, rekkverk på bru og i kneika fra brua opp til Enromveien. Viktig også for syklister. Binder sammen store boligområder og leder til busstopp.

Ila-Fagerlia
Blir bredere, får bedre dekke og tryggere kryssing av Roald Amundsens veg. Håndløper (rekkeverk) og benk kommer i det bratteste partiet. Dette er en rask og trafikksikker forbindelse mellom boligområder i Fagerlia og Ila/sentrum. Mye brukt av turfolk og barnehager også.

Iladalen
Blir oppgradert slik at snarvegen tåler brøyting om vinteren. Leder til sentrum, busstopp, trikkeholdeplass og butikk.

Jacob Rolls gate-Schives gate
Gjørmete tråkk blir bredere, får nytt dekke og lys. Leder til Gløshaugen og kommende Metrobuss i Richard Birkelands vei. Brukt også av syklister.

Kystadåsen
Gruset sti får nytt dekke, gjerde og skilt. Forbindelse til skole, arbeidsplasser og butikk (opsjon/tilleggsbestilling, usikkert når denne bygges). Bildet under er fra Kystadåsen før utbedring.

Kystadbrinken-Enromveien
Nytt dekke, breddeutvidelse, rekkverk og muligens ny bru. Er bratt og gjørmete i dag. Binder sammen store boligområder. Mye tid å spare.

Kystadbrua
Gruset sti med steiner som stikker opp skal bli mye bedre. Får ny bru og belysning. Mange har ønsket seg utbedring her.

Nyveilia-Romolslia
Trondheim har mange dalsøkk som er flotte grøntkorridorer for friluftsliv, men som samtidig kan være barrierer på tvers mellom boligområdene. Dalen mellom Nyveilia og Romolslia er en slik barriere. Snarvegen er en viktig forbindelse mellom boligområder og til lokalsenteret på Saupstad med både ungdomsskole,  videregående skole, idrettsanlegg og butikk. Tiltak: Stien opp mot Nyveilia skal  breddeutvides til ca 2,3 m og få håndløper i det bratteste partiet. På grunn av krevende grunnforhold må stien mot Romolslia bygges smalere. Her skal det  plasseres benk på utsiktspunkt

Skjermvegen-Nordre Hallsetveg
Trondheim kommune skal oppgradere Skjermvegen friområde på Hallset. Miljøpakken kopler seg på og finansierer opprusting av den 140 m lange snarvegen gjennom friområdet.  Den er svært mye brukt; en viktig gangforbindelse mot skoler, kjøpesenter og Metrobusstasjonene på Hallset. Den skal utvides til ca 2,5 meter, få brøytevennlig dekke og belysning. Det kan også komme rekkverk i nordenden der terrenget er bratt.

Skytterveien-Saupstadringen
Mye tid å spare på å lage 40 meter ny snarveg mef turvegstandard på 1,5 meter bredde. Fører til busstopp og lokalsenter.

Sunnlandstien
Smal, gruset sti i svært dårlig stand pga utglidninger i bratte partier. Får nytt dekke (grus/asfaltgrus), stabilisert skråning, breddeutvidelse til ca 2 m, belysning, håndløper og nytt gjerde. Svært mye brukt, oppgradering etterspurt av flere. Leder til busstopp og Sunnland ungdomsskole (opsjon/tilleggsbestilling, usikkert når denne bygges).

Sunnlandveien-Klæbuveien
Smal sti på ca 0,5 m i en skogvokst skråning med synlig grov pukk. Blir bredere og får nytt dekke av knust asfalt, bedre drenering. Leder til busstopp.

Sverresborg-Oscar Wistings vei
Gruset turveg med svært dårlig dekke.Blir bredere, får nytt dekke av knust asfalt, belysningspunkt og benk. Sverresborg skole er målpunkt. Bilde fra denne snarvegen før arbeidet starter:

Til Okstad skole
Snarveg fra Okstadplasen og rett ned i skolegården. Kom med etter innspill fra elever.Dagens tilstand: Delvis gruset tursti, delvis tråkk. Tiltak; breddeutvidelse og nytt grusdekke, trapp, benk og håndløper i det bratteste partiet.

Det kan også komme flere enn disse i år og neste år.