Elgvegen-Rognevegen

Publisert 21.01.2019 - Sist endret 28 januar 2019 - Fase: Ferdige
Innholdet ble sist endret for over ett år siden. Derfor kan innholdet være utdatert.

Stien er rustet opp og det har kommet lys langs traséen.  Blant annet elever ved Åsveien skole og brukere av Havsteinbanen har nytte av forbindelsen.

Strekningen er ca 500 meter. Du sparer sju minutter sammenlignet med å gå rundt.

Bildene viser hvordan det er i dag, hvordan det var før oppgradering. 

Formålet er å få flere til å gå trygt i tråd med gåstrategien til Miljøpakken. Flere må gå mer om vi skal klare nullvekstmålet – det vil si at personbiltrafikken ikke skal vokse selv om byen vokser.

Det er særlig viktig å gi barn og unge gode vaner tidlig. Mange snarveger gjør at barn kan gå eller sykle i stedet for å bli kjørt til skole og fritidsaktiviteter.

Les mer om Miljøpakkens snarvegprosjekt.

Traseen var bare et smalt og mørklagt tråkk tidligere.