Tillerringen-Hårstad skole

Publisert 21.01.2019 - Sist endret 28 januar 2019 - Fase: Ferdige
Innholdet ble sist endret for over ett år siden. Derfor kan innholdet være utdatert.

Det er gjort over en strekning på ca 220 meter. Formålet er å få flere til å gå til skolen. Ca en av fem elever i Trondheim blir kjørt, men bilbruken går ned.

Bilderne er tatt før og etter opprusting. 

Tillerringen-Hårstad skole inngår i en rekke snarveier som Miljøpakkens gågruppe setter i bedre stand.

Les mer om Miljøpakkens snarvegprosjekt.

Tillerringen slik snarvegen var før.