Duedalen

Publisert 21.01.2019 - Sist endret 09 september 2021 - Fase: Ferdige

Den er viktig for folk som går til arbeidsplasser og andre mål i Midtbyen, og for elever ved Singsaker skole. Bildene er tatt før og etter utbedring. 

En strekning på 215 ble rustet opp våren 2016. Mest synlig er ei ny og flott trapp i granitt til erstatning for en provisorisk løsning med trestolper i den bratte skråningen i amfiet.

Det er i tillegg satt opp lyspunkt langs traseen. Stien er gruset opp, og det har kommet en benk til å hvile på  oppe i bakken. Syklister kan trille sykkelen på ei flatt felt ved trappa.

Varaordfører Hilde Opoku sto for den offisielle åpninga 13. juni. Duedalen inngår i en rekke snarveier som Miljøpakkens gågruppe setter i bedre stand.

Les  mer om snarvegprosjektet.

Slik så det ut i Duedalen før Miljøpakkens utbedring.