Sigurd Bergs allé

Publisert 21.01.2019 - Sist endret 11 desember 2020 - Fase: Ferdige
Innholdet ble sist endret for over ett år siden. Derfor kan innholdet være utdatert.

Snarvegen går gjennom et boligområde. Miljøpakken har satt den bedre i stand ved å gruse opp stien og montere ny håndløper (rekkverk).

Strekningen er bare 85 meter lang, men du sparer 1 minutt sammenlignet med å gå rundt langs vegnettet.

Passasjen ved Sigurd Bergs allé inngår i et stort antall snarveger som Miljøpakkens  gågruppe har kartlagt med tanke på utbedring. Formålet er å få flere til å gå mer. Det er bra for byen og for den enkeltes helse.

Miljøpakkens gåstrategi sier at vi skal øke antall daglig gåturer fra 140 000 til 180 000 i 2025. Gågruppa i Miljøpakken har oppgradert ti snarveger i 2015 og 2016.

Les mer om Miljøpakkens snarvegprosjekt.

Les artikkel i Adresseavisen om de første snarvegene.

Sigurd Bergs allé før utbedring.