Saupstadringen-Bjørndalen

Publisert 21.01.2019 - Sist endret 28 januar 2019 - Fase: Ferdige
Innholdet ble sist endret for over ett år siden. Derfor kan innholdet være utdatert.

Miljøpakkens snarvegskilt er på plass ved Bjørndalen.

Lokalsentre, idrettsanlegg og Heimdal videregående skole er andre viktige målpunkt.

Snarvegen via Bjørndalen er mye brukt. En strekning på 240 meter har fått bedre fundamentering og drenering og skal fra nå av kunne brøytes om vinteren. Grusdekket er bedre og det har kommet opp nye lys.

Les mer om Miljøpakkens snarvegprosjekt.

Saupstad-Bjørndalen før utbedring.