Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 10 september 2014

Lesetid: 2 min

Bypakker på besøk

De andre storbyene har vært på besøk.

SkansenbruaDen administrative ledelsen for bypakkene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim var tirsdag 2. september samlet i Trondheim for å utveksle erfaringer.

Til sammen 28 deltok fra kommunene, fylkeskommunene og Statens vegvesen. Hver by ble utfordret til å redegjøre for blant annet kollektivsatsing og sykkelsatsing, metoder for å evaluere/dokumentere resultater, samt styringsmodeller for bypakkene. Se presentasjonene under.

Dagen ga mye nyttig påfyll for deltakerne om både likheter og ulikheter. Det knytter seg også stor interesse til hvordan ordningen med bymiljøavtaler skal håndteres framover. Byene leter etter gode tiltak for  mer miljøvennlig transport, som igjen skal gi mer støtte fra staten.

De som ønsket det var med på sykkelguiding i Trondheim sentrum. Som noen av de første fikk deltakerne anledning til å sykle over den snart ferdige gang- og sykkelbrua på Skansen (bildet). Brua åpner i oktober.

Fra Skansen/Ila var det radig å følge sammenhengende sykkeltrase langs Elvegata-Bispegata-Kjøpmannsgata-Verftsbrua-Strandvegparken. Med sykkel tar det bare noen få minutter å krysse byen fra vest til øst.

Presentasjoner på samlingen:

Oslo

Bergen

Trondheim

Stavangerregionen

Bussveg Stavanger

Sykkel Stavanger

Bypakke Nord Jæren

Reisekonsekvensberegning bolig- og arbeidsplasslokalisering