Nyheter

Foto: Emilie Gynnild 770 boliger har fått mindre støy
Bygging av støyskjermer har gitt bedre bomiljø.
Gamle skjermer skal erstattes med nye på Rosten. Mindre støy langs Østre Rosten
I begynnelsen av august starter byggingen av nye støyskjermer langs…
Foto: Statens vegvesen Skifter ut gamle støyskjermer i Okstadbakken
Miljøpakken bygger støyskjermer slik at 350 beboere får redusert støy…
Foto: Ola Halle Her bygges støyskjermer for flere hundre
Miljøpakken skal skifte ut gamle støyskjermer langs E6 i Okstadbakkene…
Støyskjermer snart på plass
Miljøpakken er nå godt i gang med støyskjermene langs E6…