Nyheter

770 boliger har fått mindre støy
Bygging av støyskjermer har gitt bedre bomiljø.
Mindre støy langs Østre Rosten
I begynnelsen av august starter byggingen av nye støyskjermer langs…
Skifter ut gamle støyskjermer i Okstadbakken
Miljøpakken bygger støyskjermer slik at 350 beboere får redusert støy…
Her bygges støyskjermer for flere hundre
Miljøpakken skal skifte ut gamle støyskjermer langs E6 i Okstadbakkene…
Støyskjermer snart på plass
Miljøpakken er nå godt i gang med støyskjermene langs E6…