Miljøpakken er et samarbeid mellom stat, fylke, kommune – og deg. Sammen gjør vi Trondheimsområdet til et forbilde for moderne bytransport, så du kan reise raskt og miljøvennlig.

Hva vi gjør

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Vi skal kutte køer og utslipp av klimagasser, og alle skal komme lett og trygt fram i byen.

Aktuelt Aktuelt

Nye bompunkter 17. mars

Mellom 2010 og 2025 vil inntektene fra bommene i Miljøpakken utgjøre 6,4 mrd. Det er 58 prosent av de totale inntektene i Miljøpakken.