Videreføring gang- og sykkelveg Spongdal

Planarbeid for gang- og sykkelveg på Byneset.

Miljøpakken jobber med plan for gang- og sykkelveg parallelt med fylkesveg 707 på strekningen Berg – Høstadkorsen på Byneset. Etablering av en gang- og sykkelveg på strekningen er et viktig trafikksikkerhetstiltak, og vil bedre forholdene vesentlig for myke trafikanter i området. Planen er nå til offentlig ettersyn: https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/

Prosjektet blir en forlengelse av strekningen Mortenstu til Stormyra idrettsplass, som Miljøpakken gjør ferdig i 2019.

Her er oversikt over planområdet:

Planavgrensning_Berg_Hostadkorsen

Igangsatt planarbeid

Informasjonsmøte 14. mai

Relaterte prosjekter

Se alle treff