Videreføring gang- og sykkelvei Spongdal

Planarbeid for gang- og sykkelveg på Byneset.

Miljøpakken jobber med plan for gang- og sykkelveg parallelt med fylkesveg 707 på strekningen Berg – Høstadkorsen på Byneset. Etablering av en gang- og sykkelveg på strekningen er et viktig trafikksikkerhetstiltak, og vil bedre forholdene vesentlig for myke trafikanter i området. Forslag til reguleringsplan er oversendt til Trondheim kommune høsten 2018.

Prosjektet blir en forlengelse av strekningen Mortenstu til Stormyra idrettsplass, som Miljøpakken starter å bygge 2018.

Her er oversikt over planområdet:

Planavgrensning_Berg_Hostadkorsen

Igangsatt planarbeid

Informasjonsmøte 14. mai

Relaterte prosjekter

Se alle treff