Fv 707 Berg-Høstadkorsen – videreføring gang- og sykkelveg Spongdal

Planarbeid for gang- og sykkelveg på Byneset.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2022
Status:
Under planlegging
Finansiering:
Ca 65 mill kr

Miljøpakken jobber med plan for gang- og sykkelveg parallelt med fylkesveg 707 på strekningen Berg – Høstadkorsen på Byneset. Traseen er 3,5 kilometer. Etablering av en gang- og sykkelveg er et viktig trafikksikkerhetstiltak, og vil bedre forholdene vesentlig for myke trafikanter i området.

Prosjektet blir en forlengelse av strekningen Mortenstu til Stormyra idrettsplass, som Miljøpakken gjorde ferdig i 2019.

Her er oversikt over planområdet:

Planavgrensning_Berg_Hostadkorsen

Igangsatt planarbeid

Informasjonsmøte 14. mai

Relaterte artikler

Fortau langs Saksvikkorsen

Fortau Bratsbergvegen

Gang- og sykkelveg Sutterø, Stjørdal