Forprosjekt sykkelveg Sluppen-Ila-Rotvoll

Partene i Miljøpakken jobber med et forprosjekt for sykkeltilbud på strekningen rv. 706 fra Sluppen til Rotvoll. Forprosjektet skal finne ut hva som skal til for å lage et høystandard sykkeltilbud med stor kapasitet, samtidig som det også skal være et godt tilbud for gående. Rapporten skal være ferdig sommeren 2018.

Relaterte prosjekter

Se alle treff