Forprosjekt sykkelveg Sluppen-Ila-Rotvoll

Partene i Miljøpakken jobber med et forprosjekt for sykkeltilbud på strekningen rv. 706 fra Sluppen til Rotvoll. Forprosjektet skal finne ut hva som skal til for å lage et høystandard sykkeltilbud med stor kapasitet, samtidig som det også skal være et godt tilbud for gående. Rapporten fra forprosjektet ble ferdig sommeren 2018. Arbeid med regulering av delstrekninger startet i 2020.

Relaterte prosjekter

Se alle treff