Ny Brå bru på Byneset

Prosjekttype:
Veg
Byggestart:
2022/23, tidligst
Status:
Under planlegging
Finansiering:
63-79 mill (anslag)
Ferdigstilling:
2024, tidligst

Miljøpakken bidrar med finansiering av ny Brå bru på Fv. 707 på Byneset. Dagens bru fra 1933 er smal, ligger mellom to svinger og har store skader i konstruksjonen. Formålet med prosjektet er å øke trafikksikkerheten, og legge bedre til rette for gående og syklende. Planen er å bygge ei betongbjelkebru på 70 meter.

Miljøpakken har tidligere bygd ut gang- og sykkelveg på Fv. 707 fra Stormyra til Berg. Denne er det planer om å forlenge med ytterligere 3,5 km fram til Hårstadkorsen.

Relaterte artikler

Klettkrysset – ombygging

Fv. 704 Tanem–Tulluan

Johan Tillers veg del 2