Ny Brå bru på Byneset

Prosjekttype:
Veg
Byggestart:
Juni 2023
Status:
Pågår
Finansiering:
79 mill (anslag)
Ferdigstilling:
November 2024


Miljøpakken bidrar med finansiering av ny Brå bru på Fv. 707 på Byneset. Dagens bru (bildet nederst) fra 1933 er smal, ligger mellom to svinger og har store skader i konstruksjonen. Ny bru bygges over bekkdalen litt nedenfor den gamle.

Formålet med prosjektet er å bedre trafikksikkerheten og legge til rette for gående og syklende. Det skal bygges ei betongbjelkebru på 70 meter og med 12 meters bredde. Brua får gang- og sykkelveg, som bygges ca 100 meter videre i begge retninger.

Miljøpakken har tidligere bygd ut gang- og sykkelveg på Fv. 707 fra Stormyra til Berg. Denne er det planer om å forlenge med ytterligere 3,5 km fram til Hårstadkorsen.

Relaterte artikler

Klettkrysset – ombygging

Fv. 704 Tanem–Tulluan

Johan Tillers veg del 2