Ny Brå bru på Byneset

Prosjekttype:
Veg
Byggestart:
2023, 1. kvartal
Status:
Under planlegging
Finansiering:
79 mill (anslag)
Ferdigstilling:
2024, 2. kvartal

Miljøpakken bidrar med finansiering av ny Brå bru på Fv. 707 på Byneset. Dagens bru fra 1933 er smal, ligger mellom to svinger og har store skader i konstruksjonen. Formålet med prosjektet er å øke trafikksikkerheten, og legge bedre til rette for gående og syklende. Det skal bygges ei betongbjelkebru på 70 meter og med 12 meters bredde. Brua får gang- og sykkelveg, som bygges ca 100 meter videre i begge retninger.

Miljøpakken har tidligere bygd ut gang- og sykkelveg på Fv. 707 fra Stormyra til Berg. Denne er det planer om å forlenge med ytterligere 3,5 km fram til Hårstadkorsen.

Relaterte artikler

Klettkrysset – ombygging

Fv. 704 Tanem–Tulluan

Johan Tillers veg del 2