Johan Tillers veg del 2

Miljøpakken utreder videreføring av Johan Tillers veg.

Miljøpakken ser på muligheten for bedre kobling fra nybygde Johan Tillers veg og direkte til kryss på E6. Dette vil avlaste Heimdal sentrum for betydelige trafikkstrømmer. Tiltaket var inne i Miljøpakken på et tidlig tidspunkt, men ble lagt bort blant annet på grunn av kostnader. Vi antar at Johan Tillers veg del 2 blir en fylkesveg.

Arbeidet skal utrede alternative løsninger for vegforbindelse mellom Industrivegen og kryss med E6. Alternative løsninger skal kostnadsvurderes og konsekvenser drøftes. Behov for videre planlegging/reguleringsavklaring skal synliggjøres.

Utredningen skal være ferdig i vinteren 2019/2020.

Relaterte prosjekter

Se alle treff