Johan Tillers veg del 2

Johan Tillers veg er under utbygging og ferdigstilles i løpet av året. Det er behov for å se på mulighet for bedre kobling herfra og direkte til kryss på E6. Dette vil avlaste Heimdal sentrum for betydelige trafikkstrømmer. Tiltaket var inne i Miljøpakken på et tidlig tidspunkt, men ble lagt bort blant annet på grunn av kostnader. Det antas at Johan Tillers veg del 2 blir en fylkesveg.

Arbeidet skal utrede alternative løsninger for vegforbindelse mellom Industrivegen og kryss med E6. Alternative løsninger skal kostnadsvurderes og konsekvenser drøftes. Behov for videre planlegging/reguleringsavklaring skal synliggjøres.

Utredningen skal være ferdig i 2019.

Relaterte prosjekter

Se alle treff