Johan Tillers veg del 2

Miljøpakken utreder videreføring av Johan Tillers veg.

Prosjekttype:
Veg
Status:
Under planlegging

Miljøpakken ser på muligheten for bedre kobling fra nybygde Johan Tillers veg og direkte til kryss på E6. Dette vil avlaste Heimdal sentrum for betydelige trafikkstrømmer. Tiltaket var inne i Miljøpakken på et tidlig tidspunkt, men ble lagt bort på grunn av kostnader.

En utredning av sju alternativer var ferdig i november 2020. Miljøpakkens programråd har bedt Trøndelag fylkeskommune arbeide videre med tre av  disse som et forprosjekt (nummerert som i rapporten):
1. Veg i dagen.
3. Miljøkulvert uten lokalveg.
5. Miljøkulvert med nedsenket rundkjøring.

Kostnadene er anslått til henholdsvis 241, 531 og 686 mill. kr (+/- 40 % avvik).

Les rapporten

Utredninga omfatter ulike løsninger for vegforbindelse mellom Industrivegen og kryss med E6. Den tar for seg kostnader og konsekvenser. Det er foreløpig ikke avgjort om og eventuelt når vegen skal bygges.

Relaterte artikler

Ny Brå bru på Byneset

Fv. 704 Tanem-Tulluan

Isdamvegen