Johan Tillers vei

Johan Tillers3

En 400 meter lang ny veg med fortau bygges fra  Heimdalsvegen til Industrivegen. Vegen skal gå i kulvert under Dovrebanen tilpasset fem jernbanespor. Kulverten blir ca. 28 meter lang.

Kulverten erstatter Smedbrua, i bakgrunnen på illustrasjonen. Den blir gang- og sykkelbru. Det kommer også ny rundkjøring i Industrivegen. Prosjektet samordnes med utbygging i regi av Jernbaneverket.

Den nye forbindelsen skal i første omgang fungere som lokalveg mellom bydelene på Heimdal, og som forbindelse sørover til E6 via Industrivegen/terminalen og eksisterende kryss ved Sandmoen. Den vil redusere gjennomgangstrafikk i tilliggende gater og boligveger på Heimdal og gi bedre framkommelighet og trafikksikkerhet i området.

På lang sikt er forbindelsen også tenkt som del av framtidig adkomst til nytt planlagt kryss på E6. Da må det bygges ny kulvert/miljøtunnel i Johan Tillers veg øst for ny rundkjøring. Bystyret har bestilt en utredning.

Se film om utbygginga.

Relaterte prosjekter

Se alle treff