Aktuelt

Illustrasjon av omlegging E39 E6

Ny trafikkomlegging på Klett

Fra morgenen torsdag 22. mars blir det nye kjøremønstre for trafikanter på Klett. Gang- og sykkelvegen blir også lagt om.