Aktuelt

Åpning av Heimdalsvegen 11.11. kl. 11

Det er blitt trygt å ferdes for gående og syklende mellom Klett og Heimdal, og vi har fått sammenhengende gang- og sykkeltilbud mellom Melhus og Trondheim. Dalen er åpnet opp, og det er blitt gode turmuligheter i fint kulturlandskap.

Ny, rask sykkelveg i juni

På den nye sykkelvegen langs jernbanelinja mellom Leangen og Rotvoll trenger du ikke stoppe for å krysse sterkt trafikkerte veger.