Miljøpakken bilde

Varsel om igangsatt planarbeid

29.04.11

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-1 kunngjøres herved oppstart av reguleringsplanarbeid for nytt kollektivfelt, gangveg og sykkelveg på deler […]

Miljøpakken bilde

Sak om bybane og alternative løsninger

01.04.11

Trondheim bystyre behandlet 19.05.2011 en sak om bybaneutredning og valg av langsiktige kollektivløsninger. Bystyret vedtok blant annet at kollektivsatsingen bør […]