Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 18 november 2013

Lesetid: 3 min

22 nye bussholdeplasser

Lommer eller stopp i veibanen?

Ombygging av bussholdeplasser har skapt heftig debatt i Trondheim. Tema: Er det forsvarlig å la bussen stoppe i veibanen (kantsteinstopp) i stedet for inne i busslommer?

Dette er saken i korte trekk:

Universell utforming
Et splesielag mellom Miljøpakken og staten har gjort det mulig å utbedre mer enn 50 holdeplasser hittil. Flere er planlagt forbedret. Målet er universell utforming. Det betyr blant annet at bussens bakdør må komme inn til kantsteinen slik at alle lett kan gå av og på.

For trange busslommer
Vi har fått leddbusser og andre lange busser for å ta unna mer trafikk. Mange busslommer er for korte og trange for disse bussene. Derfor valget: Utvide busslommene eller bygge kantsteinstopp. Det siste betyr at bussen stopper i veibanen, inntil fortauskant.

Argumenter for kantsteinstopp
* Lettere å få til universell utforming.
* Krever mindre plass, vi slipper å ta areal fra private eiendommer.
* Billigere å bygge.
* Lettere å brøyte enn busslommer, dermed bedre for kollektivreisende.

Argumenter mot kantsteinstopp
* Økt risiko for ulykker hvis biler/syklister kjører forbi buss som stopper.
* Biler/syklister må vente bak bussen.

Tiltak mot ulykker
Nettopp for å unngå ulykker har formannskapet bestemt at kantsteinstopp bør brukes bare «der forholdene ligger til rette for det». Dette er definert slik:

* Der farten er lav (ikke over 50 km/t).
* Der det er relativt liten trafikk (under 8000 kjøretøy i snitt per døgn), men med unntak for kollektivfelt.
* Der det er god nok sikt til å kjøre forbi ventende buss.

Det siste innebærer at bussen ikke skal ha stopp i veibanen foran kryss, sving eller bakketopp.

Ny debatt
I 2013 har Miljøpakken utbedret 22 holdeplasser.
* 7 er busslommer som er utvidet.
* 4 er gamle kantsteinstopp som er flyttet/utbedret.
* 3 er gamle kantsteinsttopp som er innsnevret til ett kjørefelt.
* 8 er busslommer ombygd til kantsteinstopp.

Både politikere og trafikanter mener enkelte av de nye kantsteinstoppene er trafikkfarlige. Særlig en holdeplass ved Nyborg er kritisert. Formannskapet har nå bedt om en evaluering av stoppene.

Derfor skal Miljøpakken undersøke hvordan nye kantsteinstopp fungerer i praksis. Det blir ikke bygd om busslommer til kantsteinstopp før det foreligger en evalueringsrapport.

NB! Dette gjelder kun kommunale veger i Trondheim.