Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 05 februar 2014

Lesetid: 2 min

Trafikkforhold i Søndre Ilevollen

Andre del av Søndre Ilevollen blir ferdig til sommeren.

Ny sykkelveg med fortau i Søndre Ilevollen skal være ferdig til sommeren i år.

Prosjektet gjør at det blir noen endringer i kjøremønsteret for biler (se kart nederst på sida, klikk for større versjon) når anlegget er ferdig.

  • Innkjøring til Ilen kirke blir fra Kongens gate og inn i Voldgata. Det blir ikke anledning til innkjøring til kirka på vestsida slik det har vært til nå.
  • Voldgata stenges for gjennomkjøring mot Erling Skakkes gate, slik at det ikke blir mulighet å kjøre til/fra kirka fra Erling Skakkes gate.

Syklistenes nye tilbud på traseen er tegnet inn med rosa.

Prosjektet er en fortsettelse av sykkelanlegget langs Søndre Ilevollen, som sto ferdig i 2011. Prosjektet skal forlenges 250 meter, fram til Voldgata.

I skrivende stund er det vinterstans i anleggsarbeidet. Arbeidet tar til igjen med steinsetting og asfaltering når vinteren er over og telen i bakken er borte, antakelig rundt påsketider. Anlegget blir ferdig før ferien i år.