Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 19 februar 2014

Lesetid: 2 min

Mange sykler også om vinteren

6-7000 sykler til og fra Midtbyen i ukedagene nå i februar, viser ferske tellinger.

Første uke i februar gjennomførte Miljøpakken tellinger av syklister til og fra Midtbyen på de mest trafikkerte innfartsårene. Registreringene ble gjennomført i morgen- og ettermiddagsrushet. Tilsvarende registreringer er gjort i september de fire siste årene.

Tellingene viser at om lag 40 prosent av de som syklet september 2013, sykler også i februar i år. Dette tilsvarer 6-7000 sykler til og fra Midtbyen i ukedagene. Anslaget er basert på kunnskap om døgnvariasjon fra øvrige faste tellepunkt.

– Dette er gledelige resultater og viser at det å sykle om vinteren blir mer og mer vanlig. Den spesielt høye andelen vintersyklister i år skyldes antakelig at vi har en mild vinter med bare veger, sier Tore Kvaal i Statens vegvesen.

Elgeseter bru er den travleste innfartsåren til Midtbyen. 250 syklister ble registrert i tidsrommet 0730-0830.

I 2012 og 2013 har Sentio research gjennomført spørreundersøkelser om reisevaner for Miljøpakken. På spørsmålet «Hvilket transportmiddel bruker du i hovedsak til/fra jobb eller skole i sommer- og vinterhalvåret?» svarer i gjennomsnitt ca. 21 prosent sykkel om sommeren og ca. 6 prosent sykkel om vinteren.