Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 27 februar 2014

Lesetid: 2 min

Blink i de nye bommene

Nå pågår det testing i de nye bompunktene.

Testingen foregår ved at vi i kortere perioder slår på lysene i et bompunkt, for å sjekke at alle typer biler og AutoPASS-brikker får de lysene de skal ha, og at riktig type registrering blir gjennomført. Under testingen er det som regel folk fra leverandøren og/eller Statens vegvesen i vernetøy ved bompunktet eller i en teknisk bod like ved.

Ingen betaling ennå
I løpet av testingen har alle de nye bompunktene blitt testet på denne måten. Takstskiltene er imidlertid krysset over med tape, og ingen blir belastet for passeringene, selv om det blinker når bilene kjører forbi.

I Storlersbakken, på Torgårdssletta og ved Tillerbrua har de elektroniske takstskiltene vært slått på i kortere perioder for testing.
Endelig dato for åpning er ikke klar, vi kommer tilbake med informasjon så snart datoen er satt.