Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 16 januar 2014

Lesetid: 2 min

Handlingsprogram på høring

De neste fire årene skal Trondheim bruke 5 milliarder kroner på veg og tiltak for kollektivtrafikk, sykkel og gående.

De neste fire årene skal Trondheim bruke 5 milliarder kroner på veg og tiltak for kollektivtrafikk, sykkel og gående. 40-50 prosent av pengen kommer fra bompenger og en del er lokale midler. Resten er statlige midler gjennom Nasjonal transportplan, og belønningsmidler Trondheim får fordi byen har gjort en stor innsats for å bygge ut kollektivtrafikken og redusere bilbruken. 

I løpet av fireårsperioden skal E6 Jaktøyen-Sentervegen bygges ut til fire felt, og Innherredsvegen og Elgeseter gate skal få superbusstraséer. I tillegg skal det brukes nærmere 600 millioner kroner på sykkeltiltak.

Det er avholdt informasjonsmøter med nabokommuner og med Miljøpakkens brukerutvalg. Høringsfristen er satt til 25. Januar, men merknader som kommer seinere går direkte til politikerne våre. Endelig behandling i bystyret 27/2 og i Fylkestinget 26/2 eller 27/2.

Høringsutkast handlingsprogram Miljøpakken 2014-17