Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 01 desember 2013

Lesetid: 2 min

Prinsenkrysset åpnet for busser

– Dette er en historisk dag, sa ordfører Rita Ottervik da hun åpnet det nye knutepunktet for kollektivtrafikk i Prinsenkrysset i ettermiddag.

– Åpningen av Prinsenkrysset innebærer at Torvet blir stengt for all trafikk, for første gang siden bilen kom til byen, fortsatte ordføreren.

Knutepunktet i Prinsen ligger på Norges mest busstette strekning, fra Samfunnet til nettopp Prinsenkrysset.

Arbeidene i Prinsenkrysset startet rett etter påske, og to holdeplasser ble åpnet i Kongens gate i august. Nå åpner de to holdeplassene i Prinsens gate, mens trikkeholdeplassen blir ferdig til jul.

Formålet med knutepunktet:

  • Raskere med buss gjennom byen
  • Lettere for folk å bytte ved at holdeplasser samles i knutepunkt
  • Bedre komfort
  • Torvet blir buss- og bilfritt

Prosjektet i Prinsenkrysset har kostet rundt 60 millioner kroner, og det er Miljøpakken som har finansiert det. For passasjerene blir det nye holdeplasser med 24 meter lange leskur – de lengste i verden i sitt slag, ifølge leverandøren. Granittdekket på holdeplassområdet har stil og standard som om det var innendørs, og varme i bakken som gjør hele området snø- og isfritt gjennom vinteren.

Trondheim har blitt bussbyen

12 000 påstigende passasjerer vil bruke knutepunkt Prinsen på en travel dag. 100 busser vil kjøre gjennom krysset i snitt per time på dagtid, og 200 busser kommer til å passere i morgenrushet mellom kl. 7 og 8 – det tilsvarer én buss hvert 15. sekund. En buss i minuttet i snitt vil gå fra sørgående holdeplass i Prinsens gate (vest) i ettermiddagsrush.

Åpner for biler fredag

Krysset åpner ikke for biltrafikk før fredag 6.desember.