Aktuelt

Støyskjermer snart på plass

Miljøpakken er nå godt i gang med støyskjermene langs E6 i Okstadbakkene. Det betyr mindre støy for folk som bor langs Osloveien, på Selsbakk, Hallset og i Fossegrenda og Kroppanmarka.