Aktuelt

Varsel om igangsatt planarbeid

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-1 kunngjøres herved oppstart av reguleringsplanarbeid for nytt kollektivfelt, gangveg og sykkelveg på deler […]

Sak om bybane og alternative løsninger

Bystyret vedtok blant annet at kollektivsatsingen bør baseres på et høystandard busstilbud med høy framkommelighet og frekvens på hovedrutene, miljøvennlig […]