Internseminar i Miljøpakken 16.11.2022

Presentasjoner fra samlinga på Clarion Brattøra 16. november

Dette er Miljøpakken – sekretariatet
Litt om historie, styringssystem, økonomi og det vi har bygd. Kort om framtida og oppsummering av dagen til slutt

Hovedsykkelveg øst – Torstein Ryeng, Statens vegvesen
Sykkelveg med høy standard mellom Pirbrua og Gildheim (3 km) er under bygging langs jernbanen. Om utfordringer og løsninger.

Nordre Ilevollen – Janam Vettivel og Øivind Andersen, Trondheim kommune
Rapport rett før byggestart. Omhyggelig planlegging og andre tiltak for å unngå trøbbel.

Snarvegene i Miljøpakken – Birgit Høyland, Trondheim kommune
Vi har bygd eller utbedret mer enn 100. Populære tiltak som vi stadig utvikler.

Innherredsveien – Odd Nygård, Trøndelag fylkeskommune.
Lang tid til planlegging, snart byggestart. Utfordringene ligger under bakken.

Melhus og Miljøpakken – Egil Johannes Hauge, Melhus kommune
Melhus var en av tre kommuner som kom med i Byvekstavtalen i 2019. Slik skal sentrum bli bedre.

Nydalsbrua – Martin Jusnes Engum, Statens vegvesen
Det største pågående prosjektet i Miljøpakken er foran skjema. Hvorfor? Brua åpner høsten 2023.

Hans Finnes gate – Janam Vettivel, Trondheim kommune
Fortau i byen tar veldig lang tid. Hans Finnes gate fikk første bevilgning 2011, og venter fortsatt på byggestart. Utfordringer og løsninger.

En ny holdningsundersøkelse om Miljøpakken ble nevnt på seminaret. Her er viktigste funn:
Holdninger høst 2022