Prosjekter
Bom

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 09 november 2022

Lesetid: 4 min

Støtten til bompenger faller

Det har ikke blitt flere som er negative til bompenger det siste året, men færre er nå positive. Det viser Miljøpakkens ferske holdningsundersøkelse.

Les om metodikk og last ned grunnlagsmaterialet nederst i saken.

Etter en lengre periode hvor flertallet av befolkningen i Miljøpakken-kommunene har vært positive til bompenger som verktøy, er under halvparten nå positive.

Nedgangen i støtte skjer på tvers av kommunene, utenom i Stjørdal, hvor vi ser en bitteliten oppgang. Bevegelsene i begge retninger er imidlertid små, med ett unntak:

I hovedsak er det melhusbyggen som trekker ned snittet. Innkrevingen i ny bom på E6 gjennom kommunen (ikke tilknyttet Miljøpakken) startet 1. september og påvirker nok oppfatningene lokalt. I Melhus har andelen tilhengere falt det siste halvåret fra 39 til 31 prosent, mens andelen motstandere har vokst fra 30 til 40 prosent. Det er også i Melhus vi ser klart flest som oppgir å være svært negative:

For første gang blir respondentene i undersøkelsen spurt hvilke transportmidler de benytter i en typisk uke. Kanskje ikke så overraskende er det bilister som liker bommen minst, skjønt forskjellen er mindre enn man kanskje skulle tro:

Stadig flere vet hva Miljøpakken er

Som tidligere har 9 av 10 hørt om Miljøpakken. Bare 4 av 10 vet hva Miljøpakken er.

… så hva er miljøpakken?

Miljøpakken er et samarbeid mellom staten, fylket og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal. Gjennom blant annet å bygge ny infrastruktur jobber vi for mer miljøvennlig transport i trondheimsområdet. Målet er at privatbilismen ikke skal øke selv om byregionen øker i antall innbyggere, slik at vi også i fremtiden vil ha attraktive byområder med god fremkommelighet.

Over halvparten av de spurte er positivt innstilt til Miljøpakken. Dette inntrykket er relativt uendret fra tidligere målinger, og er med andre ord ikke påvirket av økt bompengemotstand.

De som ikke bruker bil liker i snitt Miljøpakken bedre enn andre:

Stjørdalinger og syklister liker hverdagsreisene best

Holdningsundersøkelsene måler også innbyggernes tilfredshet med egne hverdagsreiser. Her er vi i en svakt dalende trend, dog fra et høyt nivå. 2 av 3 er fortsatt fornøyd med reisene i hverdagen.

Stjørdalingene er mest fornøyd, mens malvikingene er minst fornøyd. I Malvik er det i hovedsak bilistene som trekker ned.

Syklistene trives best med hverdagsreisene sine. Det er et visst skille mellom de som bruker bil og de som ikke gjør det:

De som går og sykler er også de som synes det er lettest å reise til jobb, skole, handel og service. Bil skårer lavest her, men ligger ikke langt etter.


Om undersøkelsen

Spørreundersøkelsen gjentas halvårlig blant innbyggere i Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal for å se hva de synes om blant annet bompenger, Miljøpakken og egne hverdagsreiser. Det er Sentio Research Norge som har gjennomført undersøkelsen. Mellom 14. og 23. september ble 1615 personer over 18 år telefonintervjuet – om lag 700 bosatt i Trondheim og 300 fra hver av Malvik, Stjørdal og Melhus. Du kan lese hovedrapporten nedenfor, eller laste ned alle rapportene (zip).