Andre

2 min

Hva er Miljøpakken?

En pakke med tiltak for å bygge ut transportsystemet og samtidig unngå at biltrafikken øker. Det skjer gjennom et samarbeid […]

Les mer
2 min

Hvor mye penger har Miljøpakken?

Den økonomiske rammen er ca. 27 milliarder kroner for 2010-2029. Ved utgangen av 2020 sto ca. 17 milliarder kroner igjen.

Les mer
2 min

Hvor kommer pengene fra?

Ca. 50 prosent kommer fra staten. Dette er ulike typer bidrag; penger via Nasjonal Transportplan, belønningsmidler for mer miljøvennlig transport […]

Les mer