Andre

2 min

Hva er Miljøpakken?

En pakke med tiltak for å bygge ut transportsystemet og samtidig unngå at biltrafikken øker. Det skjer gjennom et samarbeid […]

2 min

Hva er nullvekstmålet?

Trondheimsområdet vokser med rundt 3000 innbyggere i året. Det gir et økt press på sentrumsområdene, hvor stadig flere mennesker skal […]

2 min

Hva er byvekstavtalen?

Byvekstavtalen er en avtale mellom kommunene Trondheim, Melhus, Malvik, Stjørdal, Orkland, og Skaun og Trøndelag fylkeskommune og Staten (ved Samferdselsdepartementet […]

2 min

Hvor mye penger har Miljøpakken?

Den økonomiske rammen er ca. 27 milliarder kroner for 2010-2029.

2 min

Hvor kommer pengene fra?

Ca. 50 prosent kommer fra staten. Dette er ulike typer bidrag: penger via Nasjonal Transportplan, belønningsmidler for mer miljøvennlig transport […]

2 min

Hva får vi for pengene?

Noen eksempler på det midlene i Miljøpakken går til: Vei: Fire felt på E6 Sør mellom Tonstad og Melhus. Ny […]